Sheng Puerh Sample Pack (6x20g)
$59.00

Sheng Puerh Sample Pack (6x20g)

Interested in trying our Sheng Puerh collection?

2014 Bang Wei Zheng Shan - 20g
2012 Qi Sheng Gu - 20g
2008 Yiwu - 20g
2008 Wu Liang Gu Shu - 20g
2008 Bu Lang - 20g
2002 Yiwu Huang Piao - 20g